:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Výzva k postaveniu sochy kráľovi Samovi

03.10.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

         Národno - štátny základ Slovákov a teda i Slovenskej republiky korení v našom najstaršom známom štátnom útvare zo začiatku 7. storočia, najčastejšie nazývanom Samova ríša. Tento svoj názov dostala po kráľovi Samovi, taktiež prvom známom a významnom panovníkovi starých Slovákov. Najväčšie zásluhy vladára Sama spočívajú v posile pri oslobodzovaní predkov spod avarskej nadvlády, zjednotení staroslovenských kmeňov a kniežatstiev a vo vybudovaní mocného štátu, ktorý odolával aj mocnej Franskej ríši.

Prvý štát Slovákov a Slovanov sa síce po Samovej smrti oslabil a rozpadol, avšak dal predpoklad na formovanie slovenského národa a bol veľkým impulzom k ďalšiemu štátotvornému procesu Slovákov. Naň neskôr nadviazalo naše rovnako významné mocnárstvo známe najmä ako Veľká Morava, na jej štátnu tradíciu zas značne nadviazalo Uhorské kráľovstvo, a od roku 1918 sa toto dedičstvo prenieslo k súčasnej Slovenskej republike.

Naša samostatná Slovenská republika je v konečnom dôsledku pokračovateľkou Samovej ríše! Netreba teraz hádam uvádzať konkrétnosti a historické reálie obdobia Samovej ríše, sú to dosť známe fakty. Avšak napriek tomu dodnes neprejavujeme k Samovej ríši a kráľovi Samovi ako jej reprezentantovi a symbolu patričnú úctu, dokonca v skutočnosti takmer nijakú, čo je smutné. Veď tam je základ našej národnej a štátnej histórie, tam pramení etnogenéza slovenského národa!

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli apelovať na všetkých národne uvedomelých občanov Slovenskej republiky, aby podporili našu iniciatívu na výstavbu sochy kráľovi Samovi. Domnievame sa, že tento panovník si právom zaslúži úctu za svoje dielo. Neváhajte a podporte našu iniciatívu na výstavbu sochy kráľovi Samovi.
Preto Klub Odboru mladých matičiarov pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Košiciach a organizácia Mládeže Slovenskej národnej strany v Košiciach prichádzajú s obrodnou iniciatívou na oživenie úcty k týmto najstarším, dôležitým a nesmierne vzácnym koreňom Slovákov.

Chceme svojim pôsobením s pomocou národne uvedomelej spoločnosti bez ohľadu na politickú orientáciu dostať odkaz Samovej ríše hlbšie do povedomia slovenského národa. Vyzývame všetky pronárodne zmýšľajúce organizácie, spolky, politických predstaviteľov i všetkých ľudí, ktorým nie je cudzia láska k vlasti, aby sa k nám pridali v tomto úsilí a vzali si k srdcu náš úmysel. Predovšetkým považujeme za potrebné a správne nastoľovať požiadavku postavenia sochy Samovi.

Kráľ Svätopluk I., napriek odporu nepriateľov slovenského národa, konečne má svoju sochu na Bratislavskom hrade. Nemal by ju mať aj náš prvý a o nič menej významný vladár Samo, počas ktorého vlády naši predkovia vybojovali víťazné bitky za svoju slobodu, a ktorý je prirodzeným symbolom prvej štátnosti Slovákov?! Určite je aj chyba, že nemáme v našom kalendári vyhradený, hoc i len neoficiálny pamätný deň, ktorý by slúžil spomienke na náš najstarší štát...

Apelujeme na učiteľov, aby deťom, budúcej generácii vštepovali zdravú úctu k týmto dávnym koreňom Slovákov. Vyzývame slovenských básnikov, maliarov, sochárov i iných umelcov, aby vo svojej tvorbe venovali istý priestor spomienke na Samovu ríšu. Odkaz Samovej ríše je našim veľkým a vzácnym kultúrnym dedičstvom, vzdajme mu patričnú úctu a navždy si ho uchovajme! Z neho môžeme čerpať duchovnú silu aj v budúcnosti. Je to skutočne dôležitá epocha slovenských i vôbec slovanských dejín, je to svedectvo schopnosti a statočnosti našich priamych predkov, ktorí nám tu zanechali určité hodnoty a ktorých krv v nás koluje!     

 


Radoslav Maskaľ, predseda Klubu Odboru mladých matičiarov v Košiciach
Tomáš Bičkoš, tajomník Klubu OMM Košice,
Dozorný výbor MO MS Košice,
Mládež SNS Košice 

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|