:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Zbraň. Mať či nebyť?

12.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

Téma držby zbraní je vo verejnosti vnímaná citlivo a aj kvôli tomu je politicky značne zneužívaná. Táto úvaha nechce byť odpoveďou, skôr námetom na diskusiu, pretože sa mi zdá, že argumenty oboch názorových skupín majú racionálne jadro. Týka sa však len úzkeho okruhu držiteľov zbraní. (bez poľovníkov, športovcov...)

Predpoklad , že čím viac zbraní v spoločnosti je, tým je väčšie riziko a pravdepodobnosť násilného trestného činu sa zdá byť vcelku logický a hovorí jasne v neprospech držiteľov zbraní a ich ľahkého nadobudnutia.  Je pravdepodobnejšie, že prípadné vyhrotené  názorové strety budú občania (držitelia zbrane) riešiť krajným spôsobom pomocou  použitia zbrane. Uvedomujem si však, že podobné paušálne tvrdenia nie sú šťastné a celkom pravdivé, pretože k dopracovaniu sa k správnej odpovedi by sme do úvahy museli vziať širšie kultúrno-spoločenské javy, ktoré nevyhnutne z toho-ktorého národa vychádzajú a sú preň typické. Tieto rozdiely sa však globalizáciou čiastočne stierajú a existuje predpoklad, že skôr či neskôr budeme podliehať „západným“ schémam správania a konania.

Argumenty v prospech držby zbraní vymenoval Rudolf Kotrčka vo svojom článku. Občanom východného Slovenska by  držba zbrane nepochybne prišla vhod na nevyhnutnú ochranu majetku a životov, keďže sú denne  ohrozovaní etnikom s výrazne vyššími sklonmi k násilnej trestnej činnosti. Podobné  tvrdenie je však opäť ťažko paušálne zovšeobecniť pre radového občana, ktorý by sa mal vyzbrojiť na základe možného prípadu ohrozenia, ktorý sa môže  a nemusí vyskytnúť. To by sme museli mať zbraň všetci.

V Amerike a západnej Európe sa vedia vytrvalá a dlhodobá kampaň proti zbraniam. Vo Washingtone a iných amerických mestách sa konali demonštrácie a pochody, ktoré organizovali ľavicové strany (pozor: s pravicou a ľavicou je to u nás naopak), Demokratická strana, rôzne celebrity a ľudskoprávne organizácie. Demonštrácie však postrádali, či skôr zámerne sa vyhli  nosnému problému  – zbrane sa vyskytujú vo zvýšenej miere v kriminálnom prostredí a tým je v USA prostredie predovšetkým černošské. Kriminalita černochov niekoľko stonásobne prevyšuje kriminalitu bielych a teda  ľudia z bezprostredných susedstiev a komunít susediacich s černochmi sa cítia právom ohrození. Je zjavné, že podobná reštriktívna štátna politika zákazu zbraní  z nich robí ľahké obete. V podobných prípadoch o zbrani určite platí: je lepšie mať a nepotrebovať ako potrebovať a nemať.

Podobne bola ministrom Lipšicom katastrofálne nepochopená nedávna nešťastná udalosť v Devínskej Novej Vsi. Ak náprava a prevencia problému má byť sprísnenie získania už beztak prísneho zbrojného preukazu, je možné, že podobných situácií budeme ešte v budúcnosti svedkami. Je to akoby sme sa proti bodnutiam komárov chceli chrániť len hrubším oblečením, zabúdajúc na fakt, že nie oblečenie, ale komáre sú zdrojom problému.

Na Slovensku však polícia dlhodobo zanedbáva bezpečnosť a ochranu svojich občanov,  nevraviac o politikoch, z ktorých pre mnohých jediná skúsenosť s cigánskym etnikom pochádza z okrúhlych stolov mimovládnych organizácií na ochranu tzv. ľudských práv.

Pokiaľ štát neprestane počúvať ideológov a nezačne počúvať svojich bezprostredne ohrozených občanov, riešenie problému je v nedohľadne  a potreba držby zbrane sa stane nevyhnutnou. Bol by som nerád, keby sme dospeli do situácie, kedy sa zbraň stane jedinou účinnou pomôckou ochrany života a majetku (nie je už?) a náhradným nástrojom riešenia tých problémov, ktoré majú primárne riešiť silové zložky štátu.

 


Roman

 

 

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|