:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Zlato píše dejiny

26.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 


V pondelok 13. septembra o 16 tej hodine v prednáškovej sále S1, inak nazývanej Poslucháreň Jána Andreja Segnera na Strojníckej fakulte STU, ALUMNI klub absolventov STU v spolupráci so združením Živa voda Turzovky, mal mimoriadne mimo zaužívaný utorok prednášku Dr. Cyrila Hromníka o najvčasnejšej histórii Slovenska, teda pred rimskou dobou a v dobe bronzovej. Prednáška sa volala „Sloveni, Slováci, kde sú vaše korene“. História sa zaoberala približne dobou od roku 3000 pred Kristom.

Dr. Cyril Hromník sa narodil v Hrabušiciach pri Spišskej Novej Vsi, odkiaľ po maturite odišiel študovať do Prahy, kde študoval na Filozofickej fakulte, Karlovej Univerzity na Katedre orientalistiky a afrických štúdii, odbor história Afriky a portugalčina. Okrem toho študoval aj španielčinu, swahilčinu, hauštinu, angličtinu, ruštinu a latinčinu. Po roku 1968 odišiel do USA, kde študoval na Syracuse University v rokoch 1968-1977 a pribral ďalšie odbory histórie Afriky, južnej Ázie a Latinskej Ameriky a hindčiny.

Po skončení doktorátu na pražskej univerzite ho University of Cape Town pozvala na post-doktoralny výskum v Južnej Afrike, kde behom jeden a pol roka napísal knihu Indo-Africa: Towards a New Understanding of the history of Sub-Saharan Africa (Juta 1981)Napriek opozicii miestných archeologov, ktorí nechceli priznať indický vplyv v Afrike v jej rannej historii, získal päťročný grant najväčšej juhoafrickej firmy Harryho Openheimera a začal s výskumom rannej prepojenej histórie Afriky, Indie, Indonézie, Etiópie, Arábie a rannej expanzie Portugalska.

Pritom prednášal na Mgwenya College of Education. Dnes pracuje ako nezávislý bádateľ. Skúmal hlavne pôvod Quenov (Hottentotov, pôvodne Otentottu) a skúmal pôvod kamenných štruktúr južnej, strednej a východnej Afriky. Vydal 4 monografie a nespočetné množstvo vedeckých a popularizačných článkov.

Históriou Slovenska sa začal zaoberať mimochodom, keď videl určité spojenia medzi indickou a slovenskou históriou.  K tomu mu pomohla znalosť najstaršieho z indických jazykov - tamilčiny. Vieme, že pôvod slovenských Turíc, vatry alebo Veľkonočnej kúpačky siaha do dôb dávnej minulosti, ktorá siaha do doby dávno, dávno pred príchodom Konštantína a Metoda. Ich rozlúštenie môžeme nájsť v Tamilčine u Dravidov. Z toho plynie, že korene Slovenov (Slovákov)  siahajú do doby 3000 rokov pred Kristom, keď dravidskí prospektori  a kovolejci, v spolužití s vtedajšími karpatskými Horalmi, pravdepodobne vytvorili prapôvodných Slovenov a dali im meno, ktoré  doteraz prežíva na Slovensku.

História je stavaná na zlate. Tam kde je kameň a kde sa ťažilo zlato,  tam je zaznamenaná história. USA je najbohatšia krajina sveta a obchoduje sa tam so 100 tonami zlata ročne. India ako najchudobnejšia krajina má obchod založený na 400 ton zlata ročne. Lebo v Indii, keď sa žena vydáva, musí  mať na sebe kúsok zlata, lebo zlato má význam božskej plodnosti. Hoci najstaršie písmo Indie nie je zatiaľ rozluštené, zo zápisov neskoršieho tzv. hranatého tamilského písma poznáme tamilské mená, ktoré sa vyskytujú v dravidských jazykoch a tak isto sa vyskytujú aj v menách riek, pohorí a miestnych názvov po celej Európe. Pán Dr. Hromník veľmi elegantným spôsobom poukázal na niektoré nezrovnalosti, ktoré nám vykladajú historici.

Napríklad, že sme prišli z Pripjaťských močarísk; pôvod názvu Uhorsko, ktoré podľa Dr. Hromníka pochádza z indického názvu Gura/Giri . Indický názov kaja sa vyskytuje vo veľkom množstve v jantarovej oblasti Poľska, a to je dravidské slovo pre domov. Tak isto župa je dravidské slovo. ŠtiavNICa, KremNICa majú dravidský základ. Tieto mená ponúkajú podstatné kľúče k ich rannej histórii, ktorej pôvod je identifikovateľný. Toto je zabudnutá etnogenéza Slovenov (Slovákov).

Slovensko bolo zapojené do najstaršieho medzinárodného obchodu, lebo cez Slovensko a slovenskú Maravu (nie Moravu) viedli Jantárové cesty. Jantár sú slzy bohyne v Indii a starí Germáni mu hovoria horiaci kameň.  SLO-VENI sú v dravidskom  význame Velebníci vlasatého boha (Šiva).

Dr. Cyril Hromník toho veľa povedal a na každú otázku mal riadnu odpoveď, ktorá vychádzala z jeho dobrých lingvistických znalostí. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto prednášky a tešíme sa na Veľkú knihu slovenskej histórie od Dr. Hromníka, ktorá je už napísana (vyše 500 strán) len potrebuje finančnú podporu na jej zrevidovanie a vydanie. Po štyroch hodinách prednášky a diskusie odchádzali návštevníci nabití vedomosťami.

Pre záujemcov sme pripravili audio a videozáznam prednášky, ktoré sa budeme snažiť čo najskôr umiestniť na našom portáli ALUMNI klubu STU 

 


http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=3060

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|